Troba les respostes a les preguntes més freqüents.

Què he de fer per a participar?
En aquesta web dels Premis es troben els diferents formularis per a poder participar o proposar a algú com a candidat. Cal inscriure-s’hi seguint les indicacions dels formularis, i en el cas dels premis a empreses cooperatives, adjuntar el pla d’empresa.

S’ha de ser exalumne de l’Escola?
Només per a una de les dues modalitats dels premis. Els premis per a empreses cooperatives es dirigeixen a qualsevol persona o persones que tingui el projecte ferm d’iniciar una empresa cooperativa o que ja l’hagi iniciat.

Puc proposar a algú?
Sí, en la modalitat dels premis que es dirigeixen a exalumnes, es pot proposar a algun exalumne que  es cregui que per la seva trajectòria és mereixedor del premi.

Quins són els requisits per a participar?
Per als premis a empreses cooperatives, s’ha de tenir una empresa cooperativa en funcionament o, com a mínim, un pla d’empresa per iniciar una empresa cooperativa.
Per als premis a exalumnes cal omplir el formulari que es troba al web amb els mèrits que justificarien el premi.

Com sabré quins són els premiats?
Consulta l’apartat «Calendari» d’aquesta mateixa pàgina web.

Com serà el procés de selecció?
Un jurat constituït per persones rellevants de l’economia social i per persones vinculades a Escola Sant Gervasi farà la selecció dels projectes atenent els criteris que es recullen a les bases dels premis: significació, extensió del projecte, innovació i solidesa.

Quins són els premis?

Els Premis per a Emprenedors estan dotats amb 6.000 euros, que es farien efectius en la seva totalitat per a empreses ja constituïdes, i en el cas de projectes per iniciar-se, es farien efectius de la manera següent: 3.000 euros en el moment de la concessió del premi i 3.000 més en el moment de constitució de l’empresa, i els serveis d’assessorament i acompanyament en els àmbits econòmic, fiscal, comptable, laboral i comercial per part de l’empresa Integral durant un any. El premi per a Exalumnes d’Escola Sant Gervasi no té dotació econòmica.