Escola Sant Gervasi Cooperativa ha convocat avui la 6a edició dels Premis Manuel Arroyo de foment i suport de l’emprenedoria en l’àmbit de la economia cooperativa. 

En aquesta ocasió, Els Premis constaran del VI Premi Manuel Arroyo per a emprenedors i emprenedores de l’economia cooperativa i del VI Premi Manuel Arroyo per a exalumnes d’Escola Sant Gervasi. El primer pretén impulsar la creació de projectes empresarials de caire cooperatiu i, alhora, estimular i prestigiar els valors de l’emprenedoria, la cooperació i l’esperit innovador i transformador. El segon premi vol ser un reconeixement a la trajectòria professional o vital d’un/a alumne/a de l’Escola que s’hagi distingit per aquests mateixos valors.

Les candidatures als Premis es poden presentar a través del seu web oficial, www.premismanuelarroyo.coop, fins al dia 5 d’abril de 2021.

Els Premis porten el nom del fundador d’Escola Sant Gervasi, Manuel Arroyo Porras (1946-2008), que va ser Director del centre entre 1970 i 2007 i President de la cooperativa fins al seu decés. Des dels inicis de la seva activitat professional, M. Arroyo va endegar i inspirar molts projectes fonamentats en els valors que els Premis desitgen difondre: compromís, cooperació i empenta innovadora i transformadora.

Escola Sant Gervasi és una cooperativa de treball associat dedicada a l’educació i la formació amb una mica més de 50 anys d’història. Ofereix serveis educatius i de lleure, de formació ocupacional i de formació continua en estreta col·laboració amb el teixit empresarial del país. Com a centre educatiu s’ha caracteritzat des de sempre per tenir el tarannà propi d’una escola catalana, plural, oberta i innovadora. Escola Sant Gervasi ha estat pionera en la incorporació de les TICs a les aules, en l’impuls de la recerca científica i tecnològica i en el desenvolupament d’un sòlid projecte lingüístic que ha integrat de manera efectiva l’aprenentatge de llengües estrangeres en el currículum. En l’àmbit cooperatiu és membre del grup CLADE.