ESCOLA SANT GERVASI

Escola Sant Gervasi Logo Escola Sant Gervasi és un centre educatiu amb gairebé cinquanta anys de tradició educativa al Vallès Oriental. El fet de ser una cooperativa de treball associat de ben segur garanteix l’estabilitat d’un projecte pedagògic de l’escola catalana, plural i oberta que és. L’equip humà de Sant Gervasi està format per dones i homes amb una clara voluntat transformadora que creuen en l’educació com a camí de creixement personal i col·lectiu.

Cooperativa amb més de cent socis de treball, Escola Sant Gervasi proposa un model educatiu fonamentat en el compromís i en la visió de la responsabilitat col·lectiva envers els infants i els joves. L’educació és molt més que les experiències d’aprenentatge-ensenyament viscudes a les aules, i per això les escoles han d’esdevenir centres culturals que ofereixin una gran diversitat d’oportunitats de créixer a tots els membres de la comunitat educativa, més enllà dels horaris escolars tradicionals i de les activitats purament acadèmiques. Clubs esportius, grups de teatre, clubs de lectura, sortides culturals, viatges, conferències, etc… esdevenen oportunitats de creixement per a la massa social d’Escola Sant Gervasi.

En una aposta constant per a la innovació pedagògica i amb el compromís de recerca de l’excel·lència, Escola Sant Gervasi contempla, entre els seus principals eixos d’actuació, un ambiciós projecte lingüístic, la constant investigació i aplicació pràctica de les TIC a l’aula i un aprenentatge científic fonamentat en la recerca.

Conscient que la formació és un bé necessari al llarg de tota la vida, l’equip d’Escola Sant Gervasi s’ha compromès també en la formació contínua de professionals. El contacte directe i constant amb l’empresa, la col·laboració amb els agents socials i amb les principals entitats del seu entorn, li permeten d’acompanyar professionals de diversos àmbits en la millora qualitativa de les seves competències.

FUNDACIÓ SANT GERVASI

Fundacio Sant GervasiLa Fundació Sant Gervasi és una institució nascuda el 1996, fruit de la iniciativa i la preocupació conjunta de les famílies i la pròpia Escola Sant Gervasi. La Fundació neix amb la finalitat de consolidar uns objectius assumits per l’Escola des dels seus inicis, com són els de proporcionar als seus alumnes els mitjans idonis per assumir amb total suficiència els reptes i les exigències de l’actual societat del coneixement.

Ja des de l’inici trobàvem evident que un d’aquests reptes, qualificats sovint com a revolucionari, era el que afectava les anomenades TIC, les tecnologies de la comunicació i la informació. Sense cap mena de dubte hem assistit en aquests últims anys a una veritable revolució, absolutament transcendental en la manera com posseïm, utilitzem i generem la informació i el coneixement.

Aquests canvis que han afectat al conjunt de la societat havien de tenir una fortíssima repercussió en l’àmbit educatiu. És en aquest context que neix la Fundació Sant Gervasi i on es dirigeixen els seus principals objectius: proporcionar els mitjans materials i de coneixement adients i necessaris per afrontar les exigències de la societat del coneixement, col. laborar amb altres centres i organitzacions per fomentar el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, potenciar l’esperit de recerca entre els joves,  així com desenvolupar la cultura, l’esport, el lleure, la formació i la integració social i laboral dels alumnes, exalumnes i familiars relacionats amb l’Escola Sant Gervasi.

La Fundació també ha recollit la preocupació que es té per la solidaritat i el foment de valors cívics, compromesos, i amb voluntat de millora i transformació, fet que s’ha traduït en la participació en el Projecte Camerun, un projecte que s’ha fet realitat amb la creació i el manteniment d’una escola al Camerun, o en l’impuls i organització dels Premis Manuel Arroyo per a l’emprenedoria i el cooperativisme.